Min allra första #uppesittarkväll 24/4

 

06:00 min och framåt:

De flesta bolag delar ut ca 50% av vinsten. Nya tillväxtbolag brukar inte dela ut.

Bankerna kommer inte kunna växa lika mycket. Låga tillväxtmöjligheter. Högre utdelningsandelar = högre direktavkastning.

Soliditet: vilka nivåer är vettiga – generellt sett: Gärna över 30%. under 20% är osäkert. Soliditet är eget kapital i förhållande till totalt kapital. Soliditet best case ca 60% för företaget, det ger de största ahävstångseffekterna, men marknaden tenderar att föredra lite lägre skuldsättning.

Risktecken: Råvarubolag som köper in till marknadspris som dom inte bestämmer själva – och säljer vidare till pris dom inte bestämmer själva. Kan företaget (likt Atlas Copco) sätta priset på produkterna själva har dom högre säkerhet.

Cykliska bolag: Verkstad, följer med Konjunkturen och BNP (Bruttonationalprodukt).

Hur länge kan det vara högkonjunktur? – Hur långt är ett snöre?  Vi hade en period på 90-talet med väldigt många års börsuppgång. Centralbankerna är livrädda för lågkonjunktur. Vid ingång till lågkonjunktur ska man hålla sig från cykliska bolag.

Husqvarna – produkter som alla känner till – gräsklippare, t.ex. robotgräsklippare. Starka varumärken: Gardena och Construction. Consumer brands gör förlust. Krävs omstrukturering där.

Hoist – köper förfallna konsumentlån av bankerna (till betydligt lägre värden). Hoist gör det mycket bättre än kreditgivarna. Bankerna säljer gärna deras skulder då dom vill fortsätta låna ut pengar. Hoist har 20årig erfarenhet av att köpa skulder – dom kan prissätta väldigt effektivt.

P/E-tal  på Investmentbolag och P/E på Fastighetsbolag är lite svårt. Räkna istället på Avkastning på eget kapital. Price/Book (Pris/eget kapital). Likt bankerna – skulderna är deras tillgångar. Hög avkastning på eget kapital är att eftersträva.

 

TEKNISK ANALYS: Hur folk känner och tycker “just nu”

Praktiskt förstå varför vi gör som vi gör. Psykologin är den största faktorn. Din egna psykologi är viktig.

Steg 0: Förlora pengar för att lära sig.

Steg 1: Förstå varför Teknisk Analys är viktigt. Marknadspriset är en funktion av fundamenta och rådande sentimentalitet. En aktie prissätts av människor. I aktier är det två människor som ska göra upp – i stundens hetta. Flockmentalitet, gruppbeteende, osv. Psykologi spelar väldigt stor roll. TA är en praktisk tillämpning av den teoretiska marknadspsykologin. Priset bär mycket information – all fundamental data (alla världens analytiker prissätter). Priset är den ultimata fundamentan.

Steg 2: Handla där det finns möjligheter. Index DAX och SAP 500, OMX följer dom större.

Steg 3-4 Elliot Wave – används ibland. Botten på våg två eller våg B är bäst för Risk/Reward.

 

VOLLA, Volatilitet = hög volatilitet visar på hög osäkerhet.

Makroanalys: Vad som händer i omvärlden? Det som händer i makro påverkar oss alla. Hur vet vi om det går bra eller dåligt i makro-ekonomin? Vi har levt väldigt länge i efterdyningarna av finanskrisen. Det är viktigt att ha koll på ländernas ekonomi. Riksbanken publicerar  intressant  information. IMF dessutom.

Risken finns att det blir en stökig marknad detta år. Centralbankerna har först sänkt räntorna – sedan köpt mycket av dom. Om räntorna börjar stiga finns det investerare som “safear” och går in på räntemarknaden istället.

Vad menar man med låga eller höga räntor? Oftast kollar man på Riksbankens styrränta. Eller den “amerikanska tio-åringen”. Korrelationen är väldigt hög mellan svenska och amerikanska räntor. Den korta räntan kanske höjs av Riksbanken i december i år. Dom långa räntorna är påväg upp. USA sätter tonen. Räntorna kanske är sakta på väg upp igen.

Riksbanken påverkar kronans försvagning. Rent fundamentalt borde kronan vara starkare. Vi har stark ekonomi. Oron för den svenska bomarknaden är hög hos utländska investerare. Riskbanken har ett inflationsmål på 2%. Men rensar vi för underliggande inflation och energipriser är vi en bit därifrån, och det har vi varit rätt länge.

Brexit – Då en stor handelsnation väljer att lämna en stor frihandelszon kommer det få effekter. Det är viktigt för Sverige att få till bra handelsavtal. Tyvärr är det mycket osäkerhet inombords i GB.

Vad ska vi hålla utkik på närmaste året? Om inflationen blir lite högre än förväntat kanske räntorna sticker iväg. Höga räntor riskerar att vi går in i lågkonjunktur. Handelskrig kan eskalera – vi har i dagsläget en mycket hög osäkerhet kring utvecklingen. Italien är ett litet orosmoln, speciellt om dom folkomröstar om EUROn.

RÅVAROR, typ Olja, Lithium och Guld: Byggstenar för många av våra produkter. Producenter vill sälja råvaror, gärna före produktion – för att säkra ett pris. Futures är ett finansiellt kontrakt för en framtida leverans (termin). Leverans när löptiden går ut. ETF: En fond som äger den underliggande tillgången.

Vad driver råvarupriser? Tillgång / Efterfrågan, Politiska och ekonomiska faktorer, vädret och amerikanska dollarn (de flesta råvaror handlas i USD) Hårda och Mjuka råvaror: Hårda utvinns genom gruvdrift (längre investeringscykler). Mjuka råvaror skördas och har en kortare investeringscykler. Vädret påverkar priset jättemycket i mjuka råvaror.

Nybörjarmisstag:

 1. Köper när det är dyrt – säljer när det är billigt.
 2. Man sparar i för få bolag.
 3. Köper bolag som är trendig – inte ser till det fundamentala.

 

Hög volatilitet vid rapporter. Högt öppningspris för att det inte ska svänga “för mycket” i början av börsdagen.

BÖRSÅRET 2018: Fortsatt stora svängningar. Det brukar inte vara såhär stora svängningar. Av årets 15  har 14 veckor har haft stora svängningar. Det är såhär ibland. Är man långsiktig har man råd att utnyttja svängarna.

Viktiga nyckeltal för att klara rapportsäsongen: Det här ska vi kolla på när rapporterna kommer.

 1. Omsättningstillväxten. För att öka vinsten måste försäljningen öka.
 2. Lönsamhet – vad tjänar vi på försäljningen?
 3. Vinstillväxten – vinsten måste öka över tiden.
 4. Avkastning på sysselsatt kapital. Vad är räntabilitet på det totala kapitalet? Hur bra används pengarna företaget har?
 5. Kassaflöde från löpande verksamhet – hur mycket pengar tjänar företaget på det dom producerar? Pengar in – pengar ut.
 6. Skuldsättning – se så dom inte har för höga skulder i förhållande till eget kapital.
 7. Soliditet – Nettoskuld i förhållande till det totala kapitalet.

Tips för utdelningsjägare: 

 1. Utdelningsandel: Hur stor andel av resultatet delar bolaget ut? Ökad andel av vinsten istället för tillväxt.
 2. Direktavkastning: Utdelning på börsen är i snitt 4%. Var vaksam om direktavkastning är för hög.
 3. Utdelningstillväxt. Baseras på vinsttillväxten.
 4. Vinsttillväxt. Viktig för att den hänger med utdelningstillväxten.
 5. Utdelningspolicy: Vad bolaget säger att de ska dela ut.

 

 

 

Låt pengarna jobba

Böcker att läsa:

 1. Vägen till din första miljon.
 2. Per H Börjessons böcker.
 3. Markus Hernhags böcker
 4. Tradingguiden.
 5. 1Up on Wall St.
 6. Bli grymt rik på Aktier.
 7. Köp Billigt Sälj Dyrt.

Förstå vad du köper. Vad gör bolagen?

Håll dig informerad.

Jämför med SIX Return Index – Återinvesterat index. Stor skillnad mot OMX30

Spara långsiktigt, använd pengar som du inte kommer behöva kortsiktigt.

Spara regelbundet. Sprider ut risken för köp vid “fel tillfälle”.

En bra riktlinje är ca 10-15st aktier,  i 5-6 olika branscher.

Investeringskonto är lönsamt om vi uppnår en avkastning över 3%.

För långsiktigt sparande (>5-10 år) ger Aktiefonder högst avkastning bland fonder. Desto smalare nisch desto högre risk. En avgift på 0,4% är en billig fond. Aktivt förvaltade fonder kostar mer, >1%.

Välj två olika aktiefondstyper för diversifiering: t.ex: En Globalfond och en Sverigefond

 1. Globalfonder (breda –  tvärsnitt av hela världen)
 2. Regionala aktiefonder:  Europafonder, Asienfonder, Nordamerikafonder.
 3. Sverigefonder
 4. Branschfonder

 

 

Hur tar vi reda på att just den här aktien är köpvärd? 

 1. Tjänar företaget pengar?   Har dom intäkter? Har dom pengar på “sista raden”? Vinst?  Ex. Spotify tjänar pengar – men har ingen vinst.
 2. Vad har bolaget för lönsamhet? Vad tjänar dom på en hundralapp? Bruttomarginal 60& / per hundralapp = 60 kr behållen. Rörelsemarginal är måttet på marginalen efter alla kostnader är dragna. Efter finansiella poster har vi kvar en vinstmarginal. Det är väldigt positivt att vinstmarginalen stiger över tid, då skapar bolaget mer värde.
 3. Hur har bolagets försäljning marginaler och vinst utvecklats över tid? Aktiens pris bestäms av förväntningar om framtida vinster och lönsamhet.
 4. Delar bolaget ut en vinst? Det är inget måste – dom kanske behöver pengarna för att växa. De flesta bolagen delar dock ut. Har bolaget delat ut i antal år tidigare – då tjänar dom pengar. Företagen brukar vara väldigt negativa till att slopa/sänka utdelningarna. Hur stor del av vinsten delar dom ut, snittet på OMX är ca 30-70% av vinsten. Direktavkastning = utdelning/aktiekursen du köpte till.
 5. Nyckeltal – P/E = Priset på aktien/vinst per aktie. Hur många gånger årsvinsten betalar vi? Snittet är ca 15. Tillväxtbolag ligger i regel mycket över 15.
 6. Titta gärna på den historiska utvecklingen. Har ett bolag gått upp under kort tid – kanske dom tappat ännu mer på lång sikt?
 7. Gillar vi bolaget?

The 4 P’s of Problem Solving

 1. Preparation a proceeding, measure, or provision by which one prepares for something: preparations for a journey.

 2. Plan – a scheme or method of acting, doing, proceeding, making, etc., developed in advance: battle plans.

 3. Perform to carry out; execute; do: to perform miracles.

 4. Perfect – to bring nearer to perfection; improve; make better: She works hard to perfect her writing. 

 

The problem solving process is cyclic, as there will always arise new problems and new solutions to tacke those.

– This kills the Access Point

Destroyed Access Point

Lightning strikes

It is still unknown why this odd creature emits such strange signals, nor do we know exactly why it must nestle in such precarious spots. It might have something to do with the odd symbiotic relationship it has developed with a form of mammal, living inside the habitat to which the Access Point decides to attach itself.

Electrical current is exchanged for a form of microwave which seems to keep this particular species of mammal rather docile. It has recently dawned on scientists specialising in this form of co-habitation that the mammal species is but the last link in a chain started by the Access Point. A whole range of different species of current consuming creatures rely on its soothing emissions for survival. It is a world we have yet to learn the first thing about, a very exciting new field of ‘Office Biology’ as it has come to be known.

Now that our Access Point has fallen, the mammals start to stir. Truly their response time is remarkable. Aided by the terrified outbursts of bio-luminescence coming from the other current species. Quickly the mammals scour the surroundings in search of what has gone awry. Soon, after a thorough search they happen upon their fallen comrade.

Strange, almost ritualistic, behaviour is seen now. It seems as if each member of the group has its own way of coping. Some are angry, others depressed. Others yet again seem to have a strange morbid sensation with the Access Point carcass and even parade it around as a sort of trophy.

Soon the fallen warrior is forgotten. A new young pretender will arise to fill the void left behind by his predecessor. And all is well in the Data Processing Reserve.

It is clear we still have much to learn about this fascinating ecosystem. Scientists are still baffled by even the simplest things.The role of the mammals – acting as a sort of slave to the whole cycle of life is most intriguing of all.

For now, it shall all remain a mystery.

Credit to /u/GrethSC,  Source